header-psp

خدمات

 

 

گروه تولیدی مهندسی آبنوس، با همکاری کارشناسان و مهندسین مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه پوشش های مقاوم در برابر حریق و اخذ تاییدیه های لازم می باشد.
دیگر خدمات این شرکت عبارت است از:

• بررسی ساختار سازه و ارائه پیشنهاد فنی جهت تعیین میزان مقاومت مورد نیاز هر یک از اجزای سازه بر اساس الزامات و آیین نامه های داخلی بین المللی مانند مبحث 3 مقررات ملی ساختمان، NFPA، IBC و ....
• ارائه پیشنهاد فنی و تعیین ضخامت های مورد نیاز پوشش و اخذ تآییدیه طراحی از سازمان آتش نشانی یا سایر مراجع ذیصلاح
• تأمین مواد مورد نیاز در کمترین زمان ممکن و ارائه مدارک دال بر تأیید اصالت مواد
• اجرای پوشش ضد حریق با بهترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن با در نظر گرفتن محدودیت های زمانی و اجرایی پروژه
• نظارت، مدیریت و کنترل پروژه های مقاوم سازی در برابر حریق و سایر عملیات مرتبط با ساختمان
• اخذ کلیه تأییدیه های لازم در زمینه اجرا از سازمان آتش نشانی یا سایر مراجع ذیصلاح